Your cart

Your cart

Privacyreglement

Alle persoonsgegevens die wij van onze cursisten ontvangen, worden door Stichting Volksuniversiteit Amsterdam opgeslagen in onze cursistenadministratie. Volksuniversiteit Amsterdam verwerkt deze gegevens ten behoeve van aanmeldingen voor cursussen, om cursisten te informeren over hun cursus en hen een nieuw cursusprogramma toe te sturen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden.
Ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de wijze waarop de gegevens gebruikt worden en door wie deze kunnen worden bewerkt en geraadpleegd, vastgelegd in een privacyregelement.